Çerez Aydınlatma Metni

Web Sitesi Çerez Aydınlatma Metni

VEKA Danışmanlık olarak sizleri web sitemizde kullanılan çerez türleri, çerezlerin kullanım amaçları ve bu çerezlerin ayarları ve yönetilmesi hakkında bilgilendirmek isteriz.

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VEKA Yazılım Bilişim Danışmanlık Ltd. Şti.(“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin işlenmesinin usul ve esaslara ilişkin olarak veri sahiplerinin aydınlatılması amacı ile düzenlenmiştir.

Web sitemizi kişisel herhangi bir bilgi vermeden ziyaret edebilir, ürünlerimiz ve servislerimiz hakkında bilgi alabilirisiniz. Ziyaretlerde site kullanımına ilişkin bilgi toplamak için bazı çerezler kullanılmaktadır. Buradaki amacımız; web sitemizi ziyaret eden kullanıcıya kolaylık sağlamak ve işleyişi daha iyiye taşıyabilmektir.

Çerezler ile ilgili daha detaylı ve teknik bilgiyi Çerez Politikamızda bulabilirsiniz.

  • Veri Sorumlusunun Kimliği
UnvanVEKA Yazılım Bilişim Danışmanlık Ltd. Şti.
Telefon Numarası+90-555-085 83 52
E-posta Adresiiletisim@vekadanismanlik.com
İnternet Adresiwww.vekadanismanlik.com
Posta AdresiBordo Tower
Mehmet Akif Ersoy Mah.
324. Cd. No:3/37
Yenimahalle/Ankara
  • Çerezler, İşlenen Veriler ve Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebep

Kanun uyarınca, veri sorumlusu VEKA Yazılım Bilişim Danışmanlık Ltd. Şti. olarak çerezler aracılığı ile;

  • Web Sitemize bağlandığınızda açılan oturuma ait oturum numarasını,
  • Web Sitemize gelen trafiği dengelemek için “Cloudflare” şirketi tarafından kullanılan trafik tanımlama numarasını,
  • Google tarafından sağlanan “Google Analytics” hizmeti için kullanılan tanımlayıcı rasgele numarayı,
  • Sitemizde yer alan çerezler ilgili çerez tercihlerinizi hatırlamak için ilgili çerezi,

kullanıyoruz.

Bu veriler web sitesi işlevlerinin yerine getirilmesi ve site kullanım deneyiminin iyileştirilmesi amaçları ile Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun ve yukarıda verilen amaçlarla sınırlı olarak işlenecektir.

İlgili veriler hizmet sağlayıcının hizmet kalitesinin artırılması için gerekli olup hizmet sağlayıcının konunda bahsedilen meşru menfaati sebebiyle işlenmektedir.

  • Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kanun’un 8. maddesine uygun olarak kişisel verileriniz; işbu Aydınlatma Metni’ nin 2. maddesinde yer alan amaçlarla;

Hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkilileri, hizmet sunucuları ve destek hizmeti sağlayıcılar ve iş ortakları ile paylaşılabilecektir.

Kişisel verilerinizin yurtdışına aktarılması söz konusu değildir.

  • Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Verileriniz internet web sitemizi kullandığınızda, web sitemizi kullandığınız tarayıcı vasıtasıyla toplanmaktadır.

  • Kanun’un 11. maddesinde sayılan diğer haklarınız

İlgili Kişi olarak, Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:

1. Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

İlgili kişi olarak yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıdaki adresler üzerinden Şirketimize iletebilirsiniz:

E-posta Adresiiletisim@vekadanismanlik.com
İnternet Adresiwww.vekadanismanlik.com
Posta AdresiBordo Tower
Mehmet Akif Ersoy Mah.
324. Cd. No:3/37
Yenimahalle/Ankara

İlgili kişi olarak bulunmuş olduğunuz talepleriniz Şirketimiz tarafından, en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip sonuçlandırılacaktır. İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

Son Güncelleme: 21 Şubat 2021